ร่มบ่อสร้าง

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง
(เทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่)

คลิกดูสินค้าได้ที่นี่ ร่มบ่อสร้าง.com

คลิกดูสินค้าได้ที่นี่ ร่มบ่อสร้าง.com

นายโชคชัย ไหวดี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เทศบาลเมืองต้นเปาได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อำเภอสันกำแพง องค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพงครั้งที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๕๔ ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ มกราคม ๒๕๕๔ ณ หมู่บ้านบ่อสร้าง

เพื่อส่งเสริมและสืบสานการทำร่มบ่อสร้างแบบดั้งเดิม และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลต้นเปาให้แพร่หลายในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับนานาประเทศ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการผลิตหัตถกรรมของคนท้องถิ่น เช่น ร่ม พัด ไม้แกะสลัก เครื่องเงินเครื่องเขิน ผ้าทอพื้นเมือง กระดาษสา และสินค้าชุมชนที่ผลิตจากภูมิปัญญาชาวบ้านในอำเภอสันกำแพง ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาหลายชั่วอายุคน

โดยจะมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การประกวดตกแต่งหน้าร้านบนถนนสายบ่อสร้าง ชมวิถีชีวิตความเป็นมาในการทำร่มบ่อสร้าง กิจกรรมกาดหมั้วและการแสดงสินค้า OTOP ชมการประกวดหัตถกรรม การแกะสลักไม้ ชมการประกวดหัตถกรรม การเหลาโครงร่ม ชมขบวนแม่ญิ๋งขี่รถถีบกางจ้อง โดยสาวงามผู้เข้าประกวดธิดาร่มบ่อสร้าง การแสดงวัฒนธรรมล้านนา กิจกรรมถนนคนเดิน(Street Fair) คลิกดูสินค้าได้ที่นี่ ร่มบ่อสร้าง.com

Advertisements